THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN TẦM XA

product image product image product image product image product image
product image product image product image product image product image

THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN TẦM XA

Khi cần trung hòa tĩnh điện nhanh và mạnh ở khoảng cách lên đến 1,5m thì cần một giải pháp khử tĩnh điện tầm xa. Chúng tôi đã phát triển các sản phẩm khử tĩnh điện bao gồm phạm vi từ 100 mm đến 1500 mm mà không cần hỗ trợ quạt hoặc kí nén. Thiết bị khử tĩnh điện tầm xa rất phù hợp cho các ứng dụng thu cuộn, chia cuộn. ở các ứng dụng naày, cuộn luôn thay đổi đường kính trong quá trình làm việc nên đường đi của màng sẽ thay đổi theo, các giải pháp khử tĩnh điện tầm ngắn không thể đáp ứng được. Ngoài ra, không gian hạn chế cũng khó khăn khi lắp đặt thanh khử tầm ngắn thì thanh khử tầm xa là giải pháp tốt để xử lý tĩnh điện Để biết thêm thông tin về giải pháp loại bỏ tĩnh tầm xa phù hợp với nhu cầu của bạn, vui lòng gọi hoặc gửi email cho nhóm của chúng tôi ngay hôm nay


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Khi cần trung hòa tĩnh điện nhanh và mạnh ở khoảng cách lên đến 1,5m thì cần một giải pháp khử tĩnh điện tầm xa.
Chúng tôi đã phát triển các sản phẩm khử tĩnh điện bao gồm phạm vi từ 100 mm đến 1500 mm mà không cần hỗ trợ quạt hoặc kí nén. Thiết bị khử tĩnh điện tầm xa rất phù hợp cho các ứng dụng thu cuộn, chia cuộn.  ở các ứng dụng naày, cuộn luôn thay đổi đường kính trong quá trình làm việc nên đường đi của màng sẽ thay đổi theo, các giải pháp khử tĩnh điện tầm ngắn không thể đáp ứng được.
Ngoài ra, không gian hạn chế cũng khó khăn khi lắp đặt thanh khử tầm ngắn thì thanh khử tầm xa là giải pháp tốt để xử lý tĩnh điện

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com