THANH KHỬ TĨNH ĐIỆN NEO 30

product image product image product image product image
product image product image product image product image

THANH KHỬ TĨNH ĐIỆN NEO 30

thanh khử NEO 30 là thanh đầu tiên hoạt động ở khoảng cách từ 200 mm đến 1500 mm, với điệp áp ra 30 Kv mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhất


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Thanh khử tĩnh điện NEOS là thiết bị hiện đại, thông minh, là một bước tiến công nghệ khử tĩnh điện.
Thanh khử tĩnh điện NEOS thông minh, tự động theo dõi và phát ion trung hòa tĩnh điện, tạo ra ion cường độ cao nên trung hòa tĩnh điện cho các ứng dụng khắc khe nhất
Thanh khử tĩnh điện NEO 30 mở ra một chương mới trong ngành kiểm soát tĩnh điện, thanh khử NEO 30 là thanh đầutiên hoạt động ở khoảng cách từ 200 mm đến 1500 mm, với điệp áp ra 30 Kv mang lại hiệu suất mạnh mẽ nhất

Technical Details


reviews

MS Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com