THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN TẦM NGẮN

product image product image product image product image product image product image
product image product image product image product image product image product image

THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN TẦM NGẮN

Thiết bị khử tĩnh điện tầm ngắn, kích thước gọn, mạnh mẽ, hiệu suất cao, rất hoàn hảo cho khoảng cách lên đến 50 mm Phú hợp cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp như sản xuất thức phẩm, dược phẩm, in ấn, nhựa và các ứng dụng đóng gói. Để tìm hiểu và khám phá các sản phẩm khử tĩnh điện tầm ngắn, vui long2 liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Thiết bị khử tĩnh điện tầm ngắn, kích thước gọn, mạnh mẽ, hiệu suất cao, rất hoàn hảo cho khoảng cách lên đến 50 mm
Phú hợp cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp như sản xuất thức phẩm, dược phẩm, in ấn, nhựa và các ứng dụng đóng gói.
Để tìm hiểu và khám phá các sản phẩm khử tĩnh điện tầm ngắn, vui long2 liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com