THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN KHU VỰC DỄ CHÁY NỔ

product image product image
product image product image

THIẾT BỊ KHỬ TĨNH ĐIỆN KHU VỰC DỄ CHÁY NỔ

Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dung môi bay hơi dễ bắt cháy bởi các tia lửa điện thường yêu cầu thiết bị đạt tiêu chuẩn ATEX chuyên dụng Thiết bị khử tĩnh điện Fraser đạt chứng nhận EX để trung hòa tĩnh điện trong môi trường dung môi bay hơi Để biết thêm thông tin về các sản phẩm này và các ứng dụng của chúng, vui lòng gọi điện hoặc gửi email.


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dung môi bay hơi dễ bắt cháy bởi các tia lửa điện thường yêu cầu thiết bị đạt tiêu chuẩn ATEX chuyên dụng
Thiết bị khử tĩnh điện Fraser đạt chứng nhận EX để trung hòa tĩnh điện trong môi trường dung môi bay hơi
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm này và các ứng dụng của chúng, vui lòng gọi điện hoặc gửi email.

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com