THIẾT BỊ ĐO

product image product image product image product image
product image product image product image product image

THIẾT BỊ ĐO

Phát hiện và đo mức tĩnh điện là bước đầu tiên trong việc tìm hiểu về tĩnh điện và đo lường tìm giải pháp tĩnh điện Máy đo tĩnh điện fraser thực hiện đo lường chính xác, linh hoạt để sử dụng trong nhiều ứng dụng Máy kiểm tra Ion để thực hiện kiểm tra sự hoạt động của thiết bị Máy đo điện trở bề mặt màng


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Phát hiện và đo mức tĩnh điện là bước đầu tiên trong việc tìm hiểu về tĩnh điện và đo lường tìm giải pháp tĩnh điện
Máy đo tĩnh điện fraser thực hiện đo lường chính xác, linh hoạt để sử dụng trong nhiều ứng dụng
Máy kiểm tra Ion để thực hiện kiểm tra sự hoạt động của thiết bị
Máy đo điện trở bề mặt màng

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phungueynvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com