NGUỒN CUNG CẤP

product image product image product image product image
product image product image product image product image

NGUỒN CUNG CẤP

Nguồn cung cấp cho thiết bị khử tĩnh điện là nguồn cao áp, an toàn và bền bỉ Nguồn có thể kết nối nhiều thanh khử tùy thuộc vào kích thước tải, công suất Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi để tư vấn giải pháp phù hợp


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Nguồn cung cấp cho thiết bị khử tĩnh điện là nguồn cao áp, an toàn và bền bỉ
Nguồn có thể kết nối nhiều thanh khử tùy thuộc vào kích thước tải, công suất
Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi để tư vấn giải pháp phù hợp

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com