KHỬ TĨNH ĐIỆN CHO TỦ CÁCH LY

product image
product image

KHỬ TĨNH ĐIỆN CHO TỦ CÁCH LY

Trong tủ cách ly và găng tay cao su thuòng mang tĩnh điện âm (-) nhưng đôi khi có thể dương (+). Như hầu hết các khu vực cácch ly, luồng không kbí liên tục tạo ra nhiều tĩnh điện trong môi trường do ma sát.


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Trong tủ cách ly và găng tay cao su thuòng mang tĩnh điện âm (-) nhưng đôi khi có thể dương (+). Như hầu hết các khu vực cácch ly, luồng không kbí liên tục tạo ra nhiều tĩnh điện trong môi trường do ma sát.


Để trung hòa tĩnh điện sinh ra này, sử dụng thanh khử ion có độ phủ rộng đặt bên dưới trần tủ cách ly, các dòng ion liên tục trung hòa môi trường lẫn lưu lượng không khí, giúp cho thao tác làm việc trở nên dễ dàng hơn


Có thể sử dụng các thanh khử tầm xa cho các ứng dụng này.
Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận vấn đề


Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com