KHỬ TĨNH ĐIỆN BẰNG SẢN PHẨM TỰ ION HÓA

product image product image product image
product image product image product image

KHỬ TĨNH ĐIỆN BẰNG SẢN PHẨM TỰ ION HÓA

Fraser cung cấp đầy đủ các sản phẩm xả tĩnh điện thụ động như: cổi khử tĩnh điện, dây khử tĩnh điện, dây Tinsel (đồng là) khử tĩnh điện. Kiểm soát tĩnh điện thụ động có thể có hiệu quả cao trong các tình huống liên quan đến tốc độ cao, tĩnh điện cao Sản phẩm linh hoạt, tiết kiệm chi phí và ứng dụng rộng rải Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi để có những giải pháp phù hợp


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Fraser cung cấp đầy đủ các sản phẩm xả tĩnh điện thụ động như: cổi khử tĩnh điện, dây khử tĩnh điện, dây Tinsel (đồng là) khử tĩnh điện.
Kiểm soát tĩnh điện thụ động có thể có hiệu quả cao trong các tình huống liên quan đến tốc độ cao, tĩnh điện cao
Sản phẩm linh hoạt, tiết kiệm chi phí và ứng dụng rộng rải
Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi để có những giải pháp phù hợpĐể biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi để có những giải pháp phù hợp

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com