KHỬ TĨNH ĐIỆN BẰNG QUẠT VÀ KHÍ NÉN

product image product image product image product image product image product image product image
product image product image product image product image product image product image product image

KHỬ TĨNH ĐIỆN BẰNG QUẠT VÀ KHÍ NÉN

Giải pháp khử tĩnh điện bằng quạt khử tĩnh điện hoặc có hỗ trợ bằng khí nén đề là lý tưởng cho khử tĩnh điện tầm xa nhằm làm giảm bụi bẩn trong môi trường và tang hiệu quả. Quạt khử tĩnh điện cung cấp ion mạnh mẽ trong phạm vi rộng. chúng thường được sử dụng thổi luồng ion vào các khu vực hạn chế hoặc sản phẩm lớn, luồng ion cũng phù hợp cho việc trung hòa các vật liệu dẽo. Để biết thêm thông tin, vui long liên hệ với chúng tôi để trao đổi các giải pháp phù hợp


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Giải pháp khử tĩnh điện bằng quạt khử tĩnh điện hoặc có hỗ trợ bằng khí nén đề là lý tưởng cho khử tĩnh điện tầm xa nhằm làm giảm bụi bẩn trong môi trường và tang hiệu quả.
Quạt khử tĩnh điện cung cấp ion mạnh mẽ trong phạm vi rộng. chúng thường được sử dụng thổi luồng ion vào các khu vực hạn chế hoặc sản phẩm lớn, luồng ion cũng phù hợp cho việc trung hòa các vật liệu dẽo.
Để biết thêm thông tin, vui long liên hệ với chúng tôi để trao đổi các giải pháp phù hợp

Technical Details

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com

reviews