HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN TẠM THỜI

product image product image product image product image product image
product image product image product image product image product image

HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN TẠM THỜI

Máy phát điện tĩnh được sử dụng rộng rãi để cung cấp độ bám dính tạm thời, an toàn trong trường hợpkeo hoặc các chất kết dính khác không phù hợp, quá đắc hoặc không hiệu quả Hệ thống kết dính tạm thời được thiết kế với các diện cực, thanh phát dễ dàng lắp đặt và tích hợp với máy móc của bạn Để tìm hiều thêm hoặc khám phá hệ thống nạp điện tạm thời phù hợp nhất với ứng dụng của bạn, vui long liên hệ với chúng tôi


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Máy phát điện tĩnh được sử dụng rộng rãi để cung cấp độ bám dính tạm thời, an toàn trong trường hợpkeo hoặc các chất kết dính khác không phù hợp, quá đắc hoặc không hiệu quả
Hệ thống kết dính tạm thời được thiết kế với các diện cực, thanh phát dễ dàng lắp đặt và tích hợp với máy móc của bạn
Để tìm hiều thêm hoặc khám phá hệ thống nạp điện tạm thời phù hợp nhất với ứng dụng của bạn, vui long liên hệ với chúng tôi

Technical Details

reviews

Ms Ni Na - 0938 761 112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com