DÂY ĐỒNG KHỬ TĨNH ĐIỆN TINSEL 801

product image
product image

DÂY ĐỒNG KHỬ TĨNH ĐIỆN TINSEL 801

Dây khử tĩnh điện Tinsel là đồng nguyên chất 99%, có sẵn trong ộp 22m và 110m


Other Details :
  • Product : Air System
  • Code : #0214
  • Availabiltity : Available
  • Brand : Opel


Dây đồng chống tĩnh điện Tinsel là một phương pháp truyền thống trong trung hòa và xử lý tĩnh điện.
Dây khử tĩn điện Tinsel 801 cung cấp giải pháp hiệu quả cho nhiều vấn đề tĩnh điện, giảm tĩnh điện uống mức thấp với tốc độ chạy nhanh. Giảm 90% tĩnh điện trong nhiều ứng dụng. Nó đặc biệt phù hợp với các cuộn màng hoặc giấy thay đổi đường đi

Dây khử tĩnh điện Tinsel là đồng nguyên chất 99%, có sẵn trong ộp 22m và 110m

Technical Details


reviews

Ms Ni Na - 0938761112

Email: nina@phunguyenvn.com - phunguyenco.ltd@gmail.com